Fundacja Nasza Edukacja

edukacja.katowice.pl Aktualności

Aktywni w Powiecie

Data dodania: 14.01.2015r.

Fundacja Nasza Edukacja w partnerstwie ze Starostwem Powiatu Będzińskiego przygotowali projekt pn.: „Aktywni w Powiecie” dotyczący rozwijania wolontariatu i działań pożytku publicznego.
W ramach projektu zaplanowano:
stworzenie powiatowego miesięcznika opisującego działania organizacji pozarządowych, Starostwa Powiatu Będzińskiego oraz innych podmiotów realizujących inicjatywy w zakresie wolontariatu i działań społecznie pożytecznych,
inicjowanie i nadzorowanie działań integrujących organizacje i społeczeństwo lokalne w ramach działań charytatywnych,
zwiększanie świadomości społecznej, popularyzację dobrego wizerunku wolontariuszy i działań społecznie pożytecznych,
współpracę partnerów projektu w procesie wychowania obywatelskiego młodzieży.
13 stycznia 2015 r. Starosta Powiatu Będzińskiego Arkadiusz Watoła wraz z prezesem Fundacji Nasza Edukacja Sławomirem Ciernickim podpisali porozumienie, w ramach którego zostały rozpisane obowiązki realizacji projektu w razie pozyskania na ich realizację środków zewnętrznych. Twórcy projektu zwrócili się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z ofertą o uzyskanie dotacji na realizację ww. zadań z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Portal ze ściągami nie tylko dla uczniów

Data dodania: 11.01.2015r.

Wraz z początkiem roku szkolnego, na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji przy MEN, ruszyła promocja portalu Scholaris.pl, który powinien poznać każdy nauczyciel: znaleźć tu można różnorodne materiały przydatne na każdym szczeblu edukacji, począwszy od przedszkoli, a na szkołach ponadgimnazjalnych kończąc. Witryna scholaris.pl to swoisty podręcznik dla nauczyciela – zawiera pomysły na ciekawe lekcje, scenariusze zajęć, informacje o interesujących projektach i bogaty zbiór multimediów których wykorzystanie może – czy nawet powinno – urozmaicić edukację uczniów. portal scholaris.pl

Strona internetowa dla nauczycieli

Data dodania: 08.01.2015r.

Ministerstwo Środowiska starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, prowadzi dla nich stronę internetową (http://nauczyciele.mos.gov.pl). Strona powstała z myślą o stworzeniu docelowo platformy edukacyjnej, zawierającej szereg materiałów dydaktycznych m.in. opracowanych scenariuszy zajęć lekcyjnych, podręczników dla nauczycieli, mających na celu wzbogacenie i urozmaicenie praktycznie każdej lekcji dzięki wykorzystaniu tematyki środowiskowej lub szerzej – zrównoważonego rozwoju. Doceniając Państwa wiedzę i doświadczenie związane z prowadzeniem serwisów dedykowanych nauczycielom, chcielibyśmy zaprosić Państwa do rozmowy na ten temat.

Konkurs "Ekonomia komiksem opowiadana"

W imieniu współorganizatorów, nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie: „Ekonomia komiksem opowiadana”. Konkurs składa się z dwóch etapów. [Więcej]
Zdjęcia znajdują się w dziale Galeria.

POMOCE DLA UCZNIA

Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania z działu "Pomoce dla ucznia". Będą tutaj zawarte materiały przydatne do poszerzania swoich wiadomości oraz do wykonywania poleceń nauczycieli prowadzących lekcje przy użyciu tej strony Internetowej. Będziemy zamieszczać ćwiczenia do wykonywania na zaliczenia z wybranych przedmiotów oraz polecenia prac domowych. Materiały będą umieszczane na bieżąco zgodnie z zajęciami prowadzonymi na lekcji. Nauczyciel prowadzący lekcje poinformuje Cię o potrzebie i zakresie wykorzystywania tutejszych materiałów. [Materiał do powtórki z informatyki]

WOLONTARIAT

Dzięki wolontariatowi ludzie wzajemnie sobie pomagają, poznają się i uczą nowych rzeczy, równocześnie rozwijając społeczeństwo obywatelskie. Każdy ma coś do zaoferowania innym. W ramach wolontariatu ludzie oferują swój wolny czas, wiedzę i umiejętności innym ludziom i instytucjom nie pobierając za to pensji. Wolontariusz zyskuje w zamian wdzięczność, satysfakcję, nowe znajomości i doświadczenie. [Więcej]